Om te verbinden
met jezelf
en met de ander
–  

 Om te zien
jezelf
en de ander
– 

Om te luisteren
naar jezelf
en naar de ander
– 

Om te delen
van jezelf
en met de ander

Om te ontvangen
van jezelf
en van de ander
– 

Om waar te nemen
vanuit je hart
zonder oordeel
– 

Om samen
in een cirkel
te healen
–  

Alles mag er zijn
Het is wat is

wees jezelf wie je bent

in al je kwetsbaarheid en uniciteit in een veilige bedding van de healing circle

RITUELEN

 

Zowel bij binnenkomst als tijdens de healing circle ervaar je rituelen om meer in het moment aanwezig te zijn en je te verbinden met jezelf en de mooie groep aanwezige vrouwen. Rituelen die onder andere zijn verbonden met de vier elementen aarde, vuur, lucht en water.

In elke healing circle staat een bepaald thema centraal. Door de gecreëerde, veilige bedding van rituelen en alle aanwezige vrouwen ben je vrij om je uit te spreken over het bepaalde thema. Voel wat er op dat moment bij jou speelt. Door het vastpakken van de talking stick neem je het woord en spreekt het voor zich dat de anderen met aandacht luisteren.

Het is krachtig om de ruimte te nemen én te krijgen om datgene wat in jou leeft te delen binnen een groep zonder oordeel:
dit werkt zeer HELEND!

 

SOUND HEALING

 

Tijdens deze helende bijeenkomst van een groep gelijkgestemde vrouwen neem ik je ook mee naar de wereld van de klanken en trillingen van niet-alledaagse instrumenten. Deze magische wereld van energie is een echte hartopener om met zachte ogen naar jezelf te kunnen kijken. Laat je meevoeren op de klanken van de gong, ratels, klankschalen, Sjamanendrum, koshi’s … meevoeren op reis vanuit je hoofd naar je hart.

Ik stem me intuïtief af op de energie van de groep en laat zo de klanken en trillingen van de instrumenten in jouw energiesysteem terechtkomen waar ze hun helende, unieke werking ontvouwen die op dat moment voor jou nodig is. Zo zal iedereen deze sound healing op haar eigen manier ervaren.

Sound healing is een reis naar je binnenwereld, de verbinding met jezelf, je lichaam en ziel. In de veilige bedding van de groep gelijkgestemde vrouwen mag alles er zijn. Voel je gedragen en ondersteund door de kracht van de healing circle en de sound healing: weer een stap dichter bij jezelf.

healing circle

datum:
09.30 – 12.30 uur
thema: ONTVANGEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Inloop: 09.30 uur met kopje thee en iets lekkers
Aanvang healing circle: 10.00 uur
Start lichaamswerk en sound healing:
10.30 uur
Einde: 12.00 / 12.30 uur

Draag makkelijk zittende kleding.
Breng je eigen matje / meditatiekussen / dekentje / grote handdoek mee.
Groepsgrootte: acht personen
De Corona-maatregelen worden hierbij in acht genomen.
Kosten: