ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Boom & Stroom richt zich op persoonlijke groei en de ontwikkeling van een individu en/of groep. Het is fijn om duidelijke afspraken te maken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Deze afspraken zijn bindend als je zaken met Boom & Stroom doet.

De inhoud van deze website is samengesteld door Boom & Stroom. Bij de samenstelling is Boom & Stroom zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.

Boom & Stroom wijst er nadrukkelijk op, niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van externe websites die via links opgeroepen worden.

BTW
Boom & Stroom is btw plichtig dat betekent dat over alle activiteiten 21% btw wordt afgedragen. De voor particulieren geldende prijzen zijn inclusief btw, voor zelfstandigen zonder personeel en organisaties, bedrijven exclusief btw.

 

AANSPRAKELIJKHEID
De energetische behandelingen zijn geen geneesmiddelen en kunnen geen enkele arts vervangen. Ze kunnen wel jouw algehele gezondheid ondersteunen. Boom & Stroom is niet aansprakelijk voor het wel of niet opvolgen en / of interpreteren van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en / of van mondelinge aanwijzingen door de begeleiding.

 

AUTEURSRECHT
© 2018
Alle teksten en foto’s vallen onder het auteursrecht. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Boom & Stroom voor eigen publicatie worden overgenomen of worden vermenigvuldigd. Citaten zijn onder vermelding van de bron toegestaan.

PARTICULIEREN EN ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL open inschrijving en groepsactiviteit

Betaling
Bij open inschrijving en groepsactiviteiten geldt betaling vooraf op basis van een factuur.

Annulering
Wordt een groepsactiviteit geannuleerd door Boom & Stroom, dan worden eventueel reeds betaalde bedragen teruggestort. Mocht je zelf niet in staat zijn tot deelname geldt het volgende:

  1. Tot twee weken voor aanvangsdatum kun je je kosteloos afmelden.
  2. Meld je je tussen een en twee weken voor de aanvangsdatum af, dan betaal je 50% van het factuurbedrag.
  3. Meld je je korter dan een week voor de datum van uitvoering af dan betaal je 75% van het factuurbedrag. Deze regeling vervalt als je zelf voor vervanging zorgt.

Voorbeeld de datum van een groepsactiviteit is zondag 30 oktober. Ad 1 afmelding zaterdag 15 oktober of eerder. Ad 2 afmelding tussen 16 en 23 oktober. Ad 3 afmelding tussen maandag 24 oktober en zondag 30 oktober.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Persoonlijke begeleiding wordt altijd voorafgegaan door een gratis intake/kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de kosten en de duur van een traject. Het zijn altijd behandelingen op maat.

Betaling
Bij persoonlijke begeleiding betaal je in principe ter plekke: contant of met pin.

Annulering
Als een geplande afspraak geen doorgang kan vinden, dan verzoek ik je dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan mij door te geven. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van te voren geannuleerd, dan ben ik genoodzaakt de helft van het uurtarief door te berekenen.

Boom & Stroom behandelt alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Boom & Stroom
KvK 18121930
btw-nummer nl1404.73.543.B.01

Postadres:
Marja Pullens
Veld 57
5103 HD Dongen
Nederland